Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Informatie

Het Vernieuwd Rij-examen ( HVR)

Na het vernieuwde rijexamen in januari 2008, was dit examen toe aan een update. Deze update vond plaats op 25 maart 2019.

Verschillende onderdelen waren aan een vernieuwing toe om te kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd.

Een onderdeel wat aan verandering toe was: "het zelfstandig route rijden" Voorheen waren hier drie mogelijkheden, nu nog maar één. Het zelfstandig route rijden bestaat nu nog uitsluitend uit het rijden met navigatie. Het belangrijkste hierbij is gebleven n.l. de veiligheid, doorstroming en het uitvoeren van de juiste handelingen staat boven de juiste route rijden. Neem je een keer een verkeerde afslag, niets aan de hand en gewoon doorgaan.

Een ander onderdeel dat aan verandering toe was, zijn de "bijzondere manoeuvres" Deze heten weer, net als vroeger, "bijzondere verrichtingen". Het voordeel hierbij is, dat een examinator specifiek kan aangeven wat hij van een leerling wil zien.

Voorbeeld: Ik wil in deze straat graag file parkeren achteruit, de kandidaat bepaald wel zelf welke auto hij daarvoor uitkiest.

De opdrachtgeving is dus duidelijker, maar de kandidaat beslist zelf waar en soms hoe hij het gaat uitvoeren.

In totaal zijn er twaalf bijzonder verrichtingen, waarvan er twee worden gekozen. Bij één moet bij de uitvoering achteruit worden gereden.

 

Wat is er veranderd?

We kunnen wel zeggen, een hoop! Een volledig andere manier van lesgeven, waarbij didactiek, zelfontplooiing, zelfstandigheid van de leerling en "lerend leren" voorop komen te staan. De rol van de rij-instructeur verandert aanzienlijk en zal zich meer naar de rol van "rij-coach"ontwikkelen.

 

Rol van de leerling:

Mag zelf voor oplossingen kiezen.

Mag zelf beslissingen nemen.

Wordt op een volwassen manier voorbereid op de verkeerstaak.

Moet alerter zijn tijdens het uitvoeren van zijn verkeerstaak.

Mag veel zelfstandiger rijden.

Mag eigen invullingen geven na een opdracht.

 

Rol van de CBR examinator:

Behandelt de kandidaat meer volwassen.

Laat leerlingen veel meer zelf beslissen.

Creëert eigen ruimte t.b.v. beslissingsvrijheid.

Neemt een examen af waarbij de kandidaat:

   A. Zelfstandig een route rijdt gedurende 10-15 minuten;

         1. Zelfstandig route rijden d.m.v. navigatie of het volgen van borden

         2. Kandidaat zoekt zelf een plek voor het uitvoeren van de bijzondere verrichtingen

   C. Situatie bevragingen: met o.a gevaarherkenning, alleen bij de Tussen Tijdse Toets

   D. Geïntegreerd in gehele examen: economisch rijden.

   E. Zelfreflectie.

 

Rol van de rij-instructeur:

Behandelt de leerling als volwassenen;

   A. Niet meer DOE DIT en DOE DAT.

   B. Meer LEREND LEREN.

   C. Leerling zelf laten ontdekken.

   D. Zelf besluiten laten nemen.

   E. Zelf keuzes laten maken.

   F. Verantwoordelijk te stellen voor zijn eigen gedrag t.a.v. andere weggebruikers.

   G. Fouten zelf laten herstellen.

   H. Het creëren van ruimte voor eigen invulling

   I. MOET meer zijn mond houden tijdens de rijopleiding.

Coacht de leerling tijdens de opleiding door;

   A. Zelfstandig routes te laten rijden.

         1. Opdrachten te clusteren.

         2. Naar oriëntatiepunten rijden.

         3. Door te rijden met behulp van navigatiesysteem.

   B. Zelfstandig bijzondere verrichtingen uit te laten voeren door de leerling.

   C. Regelmatig een situatie bevraging met de leerling te houden.

   D. Besteedt gedurende de gehele opleiding extra aandacht aan het Economisch Rijden.

   E. Leert de leerling om te gaan met zelfreflectie.

   F. Coacht: Waar ben je goed in.

   G. Coacht: Waar ben je minder goed in.

Onderkent de voorkeuzes van de leerling en schat zijn beperkingen in.

 

Zoals je ziet is er dus nogal wat veranderd: niet alleen het examen maar ook het traject naar het examen toe. De lessen hebben een andere inhoud gekregen, maar de basis: een goede beheersing van het voertuig blijft bestaan.